Bundbehandling

Afrensning af bunden

Højtryksrensing af bund & drev
Pris pr. kvm. (bådlængde x bredde) kr. 70,-

Bundmaling

Overstrygning 1 lag bundmaling
Pris pr. kvm (bådlængde x bredde) kr. 185,- 
Komplet bundbehandling (på ren Bund)
Affedtning og slibning af bund, 3 lag primer + 2 lag bundmaling.
Pris pr. kvm (bådlængde x bredde) kr. 875,-

Drevbehandling

Behandling af nyt eller afrenset/afsyret drev
Drevet slibes og afdækkes, males med 4 x primer og 3 x antibegroningsmaling. pris kr. 2.875,- 
Afsyring og afrensning drev
Drevet højtryksrenses, afsyres og renses. pris kr. 985,-

Polering

Komplet polering af fribord
Pris pr. kvm (bådlængde x bredde) kr. 120,-